Category: Naučna saradnja

  • Naučna saradnja

    Naučna saradnja teoloških akademija kao što je Bogoslovija “Sv. Stefan Piperski” će se odvijati na planu međusobnog povezivanja i rada teoloških institucija kako bi se unaprijedio teološki rad i razmijenila...