Šta učimo iz Metodologije?

Metodologija naučnog istraživanja je predmet koji se bavi tehnikama i postupcima koji se koriste u istraživanju u teologiji. Ova oblast se fokusira na razumijevanje kako se kreira i provodi naučna istraživanja, kako se analiziraju i interpretiraju rezultati i kako se dolazi do zaključaka.

Teme koje se obično pokrivaju u ovom predmetu uključuju:

  1. Različite vrste istraživanja (kvantitativno, kvalitativno, miksano) i njihove primjene u teologiji.
  2. Izbor teme i ciljeva istraživanja.
  3. Izbor i upotreba istraživačkih instrumenata, kao što su ankete i intervjui.
  4. Analiza i interpretacija podataka.
  5. Izgradnja teorije i hipoteza.
  6. Etička pitanja u teološkom istraživanju.
  7. Izvještavanje o istraživanju i prezentiranje rezultata.

Ovaj predmet je važan za studente teologije jer im omogućava da razviju sposobnosti za provođenje kvalitetnog i etičkog naučnog istraživanja, što je neophodno za dalje istraživanje i razvoj teoloških ideja.

Previous Article
Next Article

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *