MISIJA BOGOSLOVIJE

Misija pravoslavne duhovne akademije je da pruži duhovno i intelektualno obrazovanje u skladu sa pravoslavnom vjerom i tradicijom. 

To prije svega uključuje učenje o pravoslavnoj teologiji, istoriji i liturgiji, kao i širenje pravoslavne duhovnosti i kulture. 

Cilj je da se izgrade mladi ljudi koji će biti sposobni da služe Crkvi i društvu u skladu sa pravoslavnim učenjem i principima.

Previous Article
Next Article

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *