OSNIVANJE PRVE CRNOGORSKE BOGOSLOVIJE

Već duže vrijeme postoji inicijativa, želja i potreba da se u Crnoj Gori otvori Crnogorska
pravoslavna bogoslovija, koja bi bila naslednica Bogoslovsko-učiteljske škole – Cetinje koja je
ugašena 1916 godine, prateći sudbinu nestanka Kraljevine Crne Gore i njene Autokefalne
pravoslavne mitropolije. Pravoslavna bogoslovija „Sveti Stefan Piperski“ – Podgorica biće
jednogodišnja duhovna akademija u kojoj se studenti obrazuju u duhu crnogorske pravoslavne tradicije i pripremaju za svešteničku i svešteno-monašku službu, i dalje za nastavak visoko-teološko obrazovanje na fakultetu.

Nasilnim ukidanjem Autokefalne pravoslavne mitropolije crnogorske 1920. godine, tj.
njenim pripajanjem Srpskoj pravoslavnoj crkvi, odlukama Podgoričke skupštine o prisajedinjenju
Srbiji, Crnogorskoj mitropoliji je ukinuto pravo jurisdikcije nad svojim vjernicima. Ona je ostala
bez prava da kao Pomjesna Autokefalna crkva Crne Gore održava kanonsko i dogmatsko
jedinstvo sa drugim pravoslavnim crkvama i da svoje vjersko učenje i bogosluženje ispovijeda i
vrši javno.

Obnovom crnogorske države 2006 godine stanje u Crnoj Gori se korjenito mijenja.
Svjetovna i duhovna vlast u Crnoj Gori se uspostavlja kao što je bilo prije 1920. godine. Ovo
obavezuje Pravoslavnu crkvu Crne Gore da za svoje vjernike, u skladu sa Ustavom i zakonima
države Crne Gore, organizuje svoju djelatnost.

Prvi suštinski korak je osnivanje duhovnih škola u kojima će se za potrebe njenih vjernika vaspitavati i obrazovati svoj mladi sveštenički kadar, u duhu pravoslavlja i crnogorske tradicije. Od posebnog značaja je istaći da je izvor pravoslavne duhovnosti na području Crne Gore bila Cetinjska Mitropolija, koja u svom vjekovnom postojanju imala je nezamjenljivu ulogu u očuvanju, razvitku i očuvanju nacionalnog i etničkog bića Crnogoraca. U vrijeme kada je crkvene i državna vlast bila koncentrisana u rukama crnogorskih vladika/mitropolita ova Crkva je bila nosilac afirmacije i učvršćivanja slobodne i nezavisne Crne Gore.

Imajući u vidu navedeno Pravoslavnu bogosloviju „Sveti Stefan Piperski“- Podgorica
osniva Eparhijski savjet u skladu sa članom 103. Ustava Eparhije Podgoričko-dukljanske
Pravoslavne crkve Crne Gore usvojenog 16.juna 2021. godine, a na Nastavni plan i program
odobrio, Eparhijski arhijerej, u skladu sa članom 104. Ustava Eparhije.

Bogoslovija predstavlja prosvjetnu instituciju koja svoje polaznike obrazuje u skladu sa
crkvenom naukom (upućuje ih na riječ/slovo o Bogu sabrano u vjekovnom iskustvu Pravoslavne
Crkve), ali istovremeno i u skladu sa principima svjetovnog, odnosno građanskog višeg i visokog školstva.

Tako će se u ovog bogoslovskoj akademiji izučavaju biblijska znanja iz usko – stručnih predmeta vezanih za dogme, duhovni život crkve i crkveno – književno stvaralaštvo, kao i za poredak crkvenog
bogosluženja. Uz to izučavaju se sve relevantne teme vezane za Sveto pismo i istoriju Crkve.

Pored navedenog velika pažnja poklanjaće se opšteobrazovnim predmetima, odnosno
muzici, zdravim stilovima života i savremenih informatičkih sistema i djelatnosti,
kao i principa govorništva (besjedništva). Važan segment predstavlja izučavanje jezika. To na
prvom mjestu podrazumijeva upoznavanje sa književnim opusom i gramatičkim pravilima
crnogorskog jezika polaznika kome je to maternji, ali isto tako i kada je nematernji.

Takođe izučavaće se drevni jezici crkvenog bogosluženja (crkvenoslovenski i latinski), kao i savremeni
jezici u opštoj upotrebi (engleski, ruski, italijanski…).

Kako se akademija bude izgrađivala u nastavnom kadru i drugim ljudskim i materijalnim resursima, u planu je da preraste u trogodišnje i specijalističke studije u kojoj će proširi studijske programa pa će studenti pored teoloških i dogmatskih predmeta, moći da izučavaju i predmete opšteg društvenog značaja kao što su: istorija, filozofija, psihologija, logika…itd.

Crna Gora ima svoje specifičnosti a jedna od njih je i ta da je u jeku evropske
sekularizacije i formiranja građanskog društva, našu državu vodio pravoslavni mitropolit i da je
pravoslavni manastir na Cetinju bio začetnik modernog školstva, štamparstva i drugih kulturnih
djelatnosti. I danas u savremenom multi konfesionalnom i građanskom društvu, uloga
Pravoslavne Crkve nije ni najmanje izgubila na značaju. Veliki broj crnogorskih
građana, intimno i kolektivno je vezan za Crkvu i njen misionarski i dobrotvorni rad. U tom
smislu je od velike važnosti za crnogorsko društvo kakav će biti obrazovni profil budućeg
pravoslavnog sveštenika, vjeroučitelja i humanitarnog djelatnika.

Takav će i u budućnosti biti čuvar brojnih svetinja i tumač mnogih kulturno – istorijskih spomenika u Crnoj Gori, a posebno promoter biblijske etike koja uči ljude da budu „milosrdni prema svima“, da sa drugima dijelimo ono što imamo, da se molimo čak i za one koji nas ne vole, da čuvamo porodične vrijednosti koje su temelj društvenog života, da budemo umjereni u upotrebi prirode i životnog okruženja…itd.

Next Article

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *